Oddělky / Vyzimované oddělky

ODDĚLKY

mladá včelstva se značenou F1 matkou

VYZIMOVANÉ ODDĚLKY JARO 2021

Langstroth 4/3 – 2.800 Kč.

 PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA ODDĚLKY PRO SEZONU 2021

Oddělek 39*24 – 6 rámků, přepravní krabice (min. 4 r. s plodem + krycí plásty)

(odběr přelom červen – červenec, dle počasí a pořadí objednávky)                          2450 Kč 

Oddělek 2/3 Langstroth (44,8*15,9 cm) –  6 rámků včetně krabice

(odběr přelom červen – červenec, dle počasí a pořadí objednávky)                          2600 Kč

Oddělek 4/3 Langstroth (44,8*32,8 cm) – 4 rámky tj. jako 8 rámků 2/3 Lang

(odběr přelom červen – červenec, dle počasí a pořadí objednávky)                          2200 Kč

Pokud máte zájem o nákup oddělků, zavčasu mne kontaktujte, nejsem schopen pokrýt všechny objednávky.

Pro členy ČSV ZO Český Brod poskytuji slevu 10% z výše uvedených cen (pokud již dříve nebylo dohodnuto jinak).